North Wales Giants

Cewri yn y Coed – Some Giant news!

Posted on May 18, 2012 by wales

[bilingual post, English follows]

Dyma fanteisio ar gyfle i sôn am brosiect sy’n dod i’r Biosffer yn fuan iawn! Bydd tri “chawr” yn cael eu gosod mewn coed yn yr ardal – y syniad ydy eu bod yn cael eu llenwi â phlanhigion bydd yn tyfu drwy weddill y flwyddyn. Dyna lle ellwch chi helpu! Rydym yn chwilio am blanhigion brodorol bydd yn gallu tyfu yn y cewri – os oes gennych chi blanhigion i’w gynnig, dewch â nhw i stondin Biosffer Dyfi yn y Ffair Eginblanhigion, sydd yn Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth o 10:30 tan 15:30 ar ddydd Sadwrn Mai 26ain, neu gysylltwch â ni i drefnu ein bod yn eu casglu. Bydd cyfle i gymryd rhan wrth i’r cewri cael eu codi i’r coed ar yr 8fed a’r 9fed o Fehefin – bydd mwy o fanylion maes o law.

Robin 01654 703965

We’d like to take this opportunity to update you a project that’s coming to the Biosphere very soon. Three “giants” will be hung from trees in the area – the idea is that they will be filled with plants that will grow through the rest of the year. That’s where you can help! We’re looking for native plants that will be able to grow in the giants – if you have seedlings or plants to offer, please bring them to the Biosphere Dyfi stand at the Seedling Swap, which is to be held at Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth from 10:30 to 15:30 on Saturday 26th May, or contact us so we can arrange to pick them up. There will also be an opportunity to participate in hoisting the giants, on the 8th and 9th of June – details to follow.

Robin 01654 703965

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>