North Wales Giants

Corris yn Achub y Cewri – Giants in Corris Uchaf

Corris yn achub Cewri! Ar yr 8fed o Fehefin, cyrhaeddodd cwmni Visiom Mechanics o Gaeredin i Fiosffer Dyfi …Continue Reading

June 15, 2012

Fideo cewri Biosffer Dyfi – Dyfi Biosphere giants video

Beth ddigwyddodd pan gyrhaeddodd y Cewri i’r ardal yn y glaw mawr! What happened when the Giants arrived …Continue Reading

June 14, 2012

Cewri yn y Coed – Some Giant news!

[bilingual post, English follows] Dyma fanteisio ar gyfle i sôn am brosiect sy’n dod i’r Biosffer yn fuan …Continue Reading

May 18, 2012